juni 14, 2024

Sundby vandtårn

Af Leif Ziegler

 

Vandtårnet blev bygget i år 1900 og det var meget tiltrængt til den store befolkning der flyttede til Sundbyerne. Tårnet blev et vartegn for hele området. Tårnet havde en altan hele vejen rundt, og herfra var der en fantastisk udsigt.

Det stod i flere år efter at det havde udspillet sin rolle. I 1967 skulle tårnet ned og jeg cyklede ud og så sprængningen den 29. april og tog et billede af det.

Her synker det i grus

sundby_vandtaarn

Nedenstående er tilføjet af Admin

Jeg fandt en meget omfattende side om blandt andet Sundby vandtårn og Sundby gasværk.

Om Sundby vandtårn fra grandts.dk

Fra sundbylokalhistorie.dk

Edel Juelsholt om Sundby Vandtårn

Vandforsyning skete i tidligere tider ved brøndboringer i privat regi eller i tæt befolkede områder med offentlige brønde og senere ved at lede nærliggende søers
overfladevand gennem træ render ud til forbrugerne. Godt og friskt vand er af essentiel betydning for befolkningen,
men det er klart, at et sådant rørsystem efterhånden forvitredes, og det gennemløbende, u filtrerede vand blev forurenet og langt fra svarede til befolkningens forventninger.
I staden København foregik vandforsyningen på denne måde indtil midten af 1800-tallet. Vandkvaliteten
blev yderligere forringet ved en mangelfuld kloakering idet bortledning af spildevand skete gennem et system af
åbne rendestene eller grøfter, der ofte var overfyldte, så forureninger sivede ned i undergrunden.

Trods de efterhånden mange klager fra befolkningens side over den dårlige vandkvalitet foretog myndighederne sig intet – og det fik katastrofale følger. Da koleraen i sommeren 1853 nåede

København, bredte den sig så voldsomt især i de tættest befolkede dele af byen, at den krævede ca. 5.000 dødsofre blandt byens ca. 13.000 indbyggere – og først da indså man, hvor sundhedsfarligt det gamle vandforsyningssystem var.

I 1860 fik staden København så et moderne vandværk med sandfilteranlæg og jernrørledninger, der kunne føre vandet fra fjernere liggende kilder og under højt tryk fordele det til byens ejendomme.

Sundby Vandtaarn Lergravsparken

 

Relaterede fotos:

3 thoughts on “Sundby vandtårn

  1. Rigtig god historie og helt i tråd med København`s historie, hvad gælder Vandkvalitet og udvikling af alm. Hygiejne for befollkningen. Dejlig billede !
    Hvor lå Vandtårnet plaseret, lige netop her strejker min hukommelse ?

  2. Vandtårnet stod i Lergravsparken ved Østrigsgade/Øresundsvej, lige over for Hessensgade

    Leif Ziegler

  3. Tak, tak, så er de Høne plukket og min strejkende Hukommelse er på gled igen. Selvfølgelig kendte jeg til plaseringen med lidt hjælp udefra, dit svar og Admins Link om Sundby og Vandtårnet satte tankerne i gang og selvfølgelig blev de også til flere !!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.