Af Michael Bonnevie

 

Nu har jeg snart været syg med influenza i 10 dage, så det var hårdt tiltrængt at komme udenfor og få noget frisk luft. For et stykke tid siden, blev jeg opmærksom på et stykke af Amagerbanen som jeg ikke før havde set, så det var dagens opgave.

For ikke at forvirre begreberne fuldstændigt, så hed det ‘Amagerbanen’ fra Uplandsgade og videre ud imod Dragør. Sporene ind imod byen og Islands Brygge var en del af DSB’s havnebane. Jeg har altid kaldt det hele for Amagerbanen, hvilket jo nok ikke er helt rigtigt.

På oversigtskortet, kan man se Kløvermarken i toppen, og nedenunder Uplandsgade. Det er inde i den smalle bræmme mellem Uplandsgade og Kløvermarken, at sporene gemmer sig.

Uplandsgade

Jeg havde kørt forbi stedet masser af gange, men tænkte ikke over at der inde i vildnisset gemte sig nogle af de sidste rester af Amagerbanen. Idag måtte jeg afsted for at prøve at følge sporene så langt jeg kunne, så jeg startede ud hvor ‘Ved amagerbanen’ møder Lergravsvej, og arbejdede mig baglæns tilbage, -langs sporene til Islands Brygge.

Her er vi ‘ved Amagerbanen’ hvor man se, at sporene ligger blotlagt på grund af gravearbejde. På meget af stykket er sporene enten helt fjernet, eller brudt op hist og her.

et stykke af amagerbanen

På meget af strækningen ‘Ved amagerbanen’ er det hele groet til.

et stykke af amagerbanen

Ved Prags Boulevard og ‘Ved amagerbanen’ er der et stykke vej hvor sporene for længst er gravet op og erstattet af kørebane. Her ser vi imod Uplandsgade ved Kløvermarken, med ‘Ved amagerbanen i ryggen’ Nu er sporene dukket op igen, og følger Uplandsgade hele vejen ned til enden, hvor de stopper helt.

et stykke af amagerbanen

Inde i vildnisset ved siden af Uplandsgade, er der endnu masser af spor, som løber langs med Kløvermarken og nogle kolonihaver. Langt fremme er der op til flere sporsæt, så der må have været udløbere af sporene til andre steder. Update!  Jeg har læst mig til, at Amagerbro station netop lå i Uplandsgade, så derfor var der spor til både perron, DSB mv..

et stykke af amagerbanen

For enden af Uplandsgade ved Vermlandsgade, hører sporene op. I gamle dage krydsede de Vermlandsgade og fortsatte ad Store Møllevej. Billedet herunder er set imod Store Møllevej fra Vermlandsgade.

et stykke af amagerbanen

Her er vi i ‘Svinget’ hvor det grønne midterstykke viser hvor sporene førhed lå. Der er ikke længere jernbanespor fra Uplandsgade til Islands Brygge.

et stykke af amagerbanen

Banen kom ud af ‘Svinget’ ved Amager fælledvej og fortsatte på modsatte side af vejen (hvor der nu er vildnis)

et stykke af amagerbanen

Her ser vi ned af ‘Svinget’ fra Amager fælledvej. Billedet er fra rex.kb.dk

Svinget 1907

Stykket fra Amager fælledvej til Islands Brygge ligner sig selv, minus jernbanesporene. Lidt ærgerligt at de ikke kunne få lov at blive liggende..

et stykke af amagerbanen

Her er vi helt inde vej Islands Brygge. Lige til venstre for det røde skilt på bygningen, var der førhen en passage hvor toget kørte. Det dukkede op igen ved Thorshavnsgade, og kørte via Reykjaviksgade og videre ind til byen over togbroen ved Langebro.

et stykke af amagerbanen

Nedenstående 3 billeder er lånt af Arne Unterschlak. De viser det stykke af banen der krydsede Artillerivej.

DSB Mh201-Artillerivej 1973

Her ser vi op imod Amager fælledvej fra Artillerivej.

Artillerivej 1976

Vi ser ned imod Thorshavsgade fra Artillerivej.

Artillerivej 1976

Nedenstående billede fra lokalhistorier.dk

Amagerbanen i AmagerBladet. Fra lokalhistorier.dk

Fin og udførlig side om amagerbanen. EVP

Wikipedia om Amagerbanen

Ruten var fra Amagerbrogade over Kastrup, Tømmerup og Store Magleby til Dragør. Ved Amagerbro Station var der tilslutning til DSB’s havnebane over Langebro til Københavns Godsbanegård.

Banen indstillede persontrafikken pr. 1. april 1938, hvorefter passagererne var henvist til selskabets egne buslinier. 2. verdenskrigs mangler besværliggjorde imidlertid busdriften, hvorfor persontrafikken på banen blev genoptaget 5. maj 1940. Da forholdene normaliseredes efter krigen, indstilledes persontrafikken på ny 1. september 1947, hvorefter banen fortsatte som ren godsbane. 30. april 1957 nedlagdes delen mellem Tømmerup og Dragør, og 15. juni samme år fulgte delen mellem Kastrup og Tømmerup, da der skule gives plads til udvidelse af Københavns Lufthavn.

I 1975 kom banen for en stund i rampelyset, da den blev benyttet til en række optagelser til spillefilmen Olsen-banden på sporet, der fik premiere 26. september 1975. Kun få dage efter filmens premiere, var det dog slut med tiden som selvstændigt selskab, idet Amagerbanen blev overtaget af DSB 1. oktober 1975. Tiden var imidlertid ikke længere med banen, idet en række virksomheder i området lukkede eller flyttede. I sommeren 1991 indstilledes godstrafikken, og i 1995 blev banen nedlagt.

Det gamle banelegeme mellem Øresundsvej og lufthavnen blev senere ombygget og indgår siden 2007 i metrostrækningen Østamagerbanen. Længere nordpå langs Uplandsgade og Ved Amagerbanen kan der til gengæld stadig findes spor fra Amagerbanen, om end meget af det nu er overgroet

Herunder en interessant Youtube video, som hedder Amagerbanen 90 år.

 

Relaterede fotos: