Af Michael Bonnevie

 

I den seneste tid, har jeg ikke kunnet undgå at lægge mærke til de mange skriverier omkring Rådhusbiblioteket, og dets skæbne.

Jeg havde ikke selv besøgt biblioteket, også selvom jeg før har været rigtig mange gange på Rådhuset, så det måtte der rådes bod på. I går var jeg en tur derinde med en ven.

Raadhusbiblioteket-3

Raadhusbiblioteket-18

Biblioteket ligger på anden sal, ud til den store hal i Rådhuset, og er offentlig tilgængeligt for alle i åbningstiden.

Jeg har efter mit besøg på biblioteket, svært ved at se hvorfor det skal nedlægges? Stedet emmer af historie, og alene arkitekturen er et besøg værd. Et lille plus hvis biblioteket lukker, er at interiøret skulle være fredet, så hvis biblioteket nedlægges, så vil de nye indflyttere i lokalerne ikke kunne røre det oprindelige, heldigvis..

Raadhusbiblioteket-6

 På et bord i biblioteket, stod der en lille kopi af frihedsstøtten fra Vesterbrogade.

Raadhusbiblioteket-9

frihedsstoetten

Desværre havde jeg ikke en optimal optik med derinde, da lokalerne er forholdsvis små. Jeg skød billederne med min Sigma 50mm f1.4, som er lige i overkanten til den slags. Der ville jeg gerne have haft en optik på, på under 30 mm, så man kunne få mere med på billederne.

Raadhusbiblioteket-11

Raadhusbiblioteket-12

Raadhusbiblioteket-14

Raadhusbiblioteket-13

 På frisen over døren, ser vi arkitekten Martin Nyrup, som opførte København rådhus.

Raadhusbiblioteket-15

Raadhusbiblioteket-16

Raadhusbiblioteket-17

Fra Politiken.dk

Torsdag aften stemte et flertal i Københavns Borgerrepræsentation for en lukning af det fredede specialbibliotek, som siden 1905 har haft til huse på anden sal i Københavns Rådhus.

Det, politikerne tog stilling til, var formuleret som en »flytning« af bibliotekets specialsamling på 35.000 bind om Københavns topografi og historie til Hovedbiblioteket i Krystalgade. Men eftersom Hovedbiblioteket i forvejen kæmper med pladsproblemer, skal 19.000 af bøgerne – altså mere end halvdelen – nu kasseres.

Link til hele artiklen. Rådhusbiblioteket

Link til Bevar Rådhusbiblioteket

Som før fortalt, så arbejdede min far i mange år på Rådhuset, og har derfor en vis viden om stedet. Han skrev en kommentar til mit indlæg, som jeg syntes bør fremhæves.

Som `gammel Rådhus mand` er undertegnede tvunget ind i en begrædelig affære, når talen igen kommer ind på en nedlæggelse af Biblioteket. Nu er det vedtaget af Borgerrepræsentationen, og konsekvensen af en udflytning til Krystalgade, -det nuværende Hovedbibliotek, med massive pladsproblemer, vil være en `skam` for København. Ikke nok med at man skrotter halvdelen af den, for byens historie, værdifulde samling på Rådhuset, man nedlægger samtidigt et attraktivt afsnit af vores Historiske og velbesøgte Rådhus, der stadigt rummer Rådhus Arkivet med deres Historiske samlinger af Arkivalier…

`Vores Rådhus` er det Administrative centrum for København. Som Administrationen er vokset i Byen, er der sket en stadig udflytning af enheder fra centret, `Rådhuset`, som til stadighed rummer centraladministrationen, med Borgmestre og deres enheder, tilknyttet på stedet,. Dernæst er Borgerrepræsentationen med dens administration og Mødesal, den centrale del. Vi har Bryllups kontoret med Bryllups-salen, Festsalen, Hallen, diverse Mødesale, og ikke mindst Arkitekt Martin Nyrups bemærkelsesværdige arkitektur, der i indgangspartiet også, i dag rummer `Urmager Jens Olsens berømte Verdens Ur`, samt det 105 m høje Tårn, Søjlegangen og meget andet, som alt i alt er det Turist og Borgermæssige tilløbsstykke, centret for Byen og Byens stolthed……

Byen mangler administrativ plads, jeg mangler ord…….

Relaterede fotos: