juni 14, 2024

Storlufthavn på Saltholm

Af Leif Ziegler

 

Planer om storlufthavn på Saltholm

De mange udbygninger af Københavns lufthavn i Kastrup kunne ikke blive ved. Den gode landbrugsjord og de mange bysamfund på Amager skulle ikke lide under den fortsatte ekspansion af lufthavnen.

Var det ikke bedre at flytte lufthavnen til Saltholm? Så slap Amagerkanerne for støj og utryghed angående deres bolig. I 1970erne blev der regnet meget på en flytning til Saltholm. I samme forbindelse kunne man bygge en bro til Sverige.

Men hvordan var det nu lige med Saltholm. Var der noget af historisk værdi, der ville blive ødelagt, og hvad med fuglelivet på øen?

Saltholm var flad som en pandekage, men der var også lidt bebyggelse

saltholm-flad-som-en-pandekage-1972

Under den Russisk Japanske krig blev der opført en skanse på Saltholm i 1904, og det var for at forsvare vores neutralitet. Russerne og Tyskerne havde store flådestyrker i Østersøen og man vidste ikke, hvad der ville ske. Men krigsminister Madsen havde ikke fået bevilget pengene af Folketinget, og det var i en periode, hvor man ville have udgifterne til forsvaret nedsat. Madsen fik derfor sin afsked.
Der blev senere på øen anlagt en jernbane fra skansen og til mandskabs barakkerne.
Til byggeri i Hovedstaden blev der fragtet kalk fra Saltholm, men brydningen ophørte i 1935.

Ja, jeg blev nødt til at tager der over for at se på lokaliteterne. Det var så i 1972, altså for 40 år siden.

I 1980 besluttede Folketinget at udbygge lufthavnen i Kastrup. Der var kommet støjsvage fly, og det var også alt for dyrt at flytte lufthavnen. Nu kunne man klare sig med en udvidelse. Saltholm er siden blevet fredet.

Men her er billederne fra 1972.

Et gammelt hus. Men på Saltholm så jeg ikke noget til skanse eller jernbanespor

saltholm-ruin

I det gamle hus var der malerier som beboerne ikke kunne tage med. De var malet direkte på væggen.

Den mest utrolige oplevelse på Saltholm var, at der lå en kro, som havde åbent. Den var i den gule bygning.

Der var også noget der lignede et sommerhus

saltholm-liv-paa-oeen

Huse på Saltholm 1972.

Lidt bebyggelse.

Der var noget af en båd og folk der sad og hyggede sig, og så var der får.

Der var en del heste.

Havnen på Saltholm.

Overfarten til Saltholm foregik fra Kastrup. Her båd og skipper.

saltholm-skipper-i-kastrup

Nedenstående tilføjet af Admin

Wikipedia om Saltholm

Saltholm er Danmarks 21.-største ø, beliggende i Øresund 5 km øst for Amager og ca. 12 km fra Rådhuspladsen i København. Øresundsforbindelsen passerer øen ca. en kilometer mod sydvest. Øen er 16 km² og har højeste naturlige bakker på 1-2 meter over den flade strandeng. Højeste punkt er Harehøj (3 m over havets overflade). Træer er der så godt som ingen af, og øen har en flad strandeng, som oversvømmes i stormvejr, øen har derfor siden middelalderen primært været brugt til græsning. Cirka 1.000 køer græsser på øen om sommeren.

Plantelivet er rigt og omfatter blandt andre Blå Iris (Iris spuria), lægeurterne Bulmeurt (Hyoscyamus niger) og Almindelig Hjertespand (Leonurus cardiaca)og den sjældne Øresunds-Hønsetarm (Cerastium diffusum ssp. subtetrandrum). Dette var i 1983 medvirkende til, at øen blev fredet. En planlagt ny lufthavn på Saltholm blev herefter opgivet.

Øens fugleliv er et af Danmarks rigeste. I træktiden kan øen tiltrække omkring 70.000 fugle. 18.000 par fugle yngler hvert år på øen. Specielt skal nævnes edderfuglekolonien som ikke blot er Danmarks største, men også er den største i Nordeuropa. En lille sælkoloni er også en del af dyrelivet på øen. De tidligere så omfattende mågekolonier på Saltholm har siden midten af 1970’erne været udsat for regulering som følge af faren for konfrontationer med flytrafikken (de såkaldte bird strikes) i tilknytning til Københavns Lufthavn i Kastrup. Den største af ternearterne, Rovternen (Hydroprogne caspia, tidl. Sterna caspia), der normalt er en sjælden gæst i Danmark, som kun observeres undervejs på træk, ynglede i sommeren 2008 i det lukkede fuglereservat på Saltholm.

Af naturressourcer på øen har kalken endvidere været udnyttet. Kalken blev brugt til mørtel og især til genopbygningen af København efter de omfattende brande i 1700-tallet. Den erhvervsmæssige brydning standsede dog i 1935.

 Historie

Saltholms historie går tilbage til omkring år 1230, hvor navnet første gang kan ses i Kong Valdemars Jordebog. Her skænkede Valdemar Sejr øen til Roskildebispen Niels.

Saltholm blev anvendt som karantænestation under pestepidemien i 1709. Alle udlændinge, der ønskede at besøge København, skulle opholde sig 40 dage på øen. Saltholm blev af staten i 1873 solgt til landmænd på Amager, og er i dag ejet af cirka 200 lodsejere.

Militært har øen været anvendt som en del af Københavns befæstning i begyndelsen af det 20. århundrede. Under 1. verdenskrig blev der opstillet to kanonbatterier på øen og der blev udstationeret soldater. I 1915 blev der bygget et tipvognsspor, som forbandt kanonerne med havnen.

I en kort årrække fra 1919 til 1936 havde øen en skolebygning, og der har været faste beboere på øen siden middelalderen. Størst har befolkningstallet været om sommeren. I alt omfatter bebyggelserne på Saltholm 2 gårde og 12 huse, og i 2005 havde øen fire faste beboere.

Relaterede fotos:

One thought on “Storlufthavn på Saltholm

  1. Hatten af ! For Amagerkanere er Saltholm Øen i Øresund, man som sejlsportsmand må besøge og historierne er gået og gået i arv, min Morfar havde selv en Paracelhave i en forenning, Våren, på Kongelundsvej, som var medejer af en part of Saltholm, men som for de fleste fra Amager, blev det til historierne og synet i disen, du har været der og har haft oplevelsen. Misundelsesværdigt !!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.