Af Michael Bonnevie

 

Jeg fik for et par uger siden, et hæfte fra 1945, som Politiken havde udgivet for at fejre Danmarks befrielse, samt minde os om de forfærdelige 5 år som Danmark var besat. Bladet hedder ‘Fra undertrykkelse til befrielse. 5 års besættelse i billeder’

Da der er gået 70 år, så er ophavsretten udløbet, så jeg har sat mig for at indscanne bladet (det meste) så det igen kan se dagens lys. Bladet er ikke i særlig godt stand, og stod til at blive smidt ud. Det syntes jeg var synd, specielt da det er fyldt med billeder og historier fra besættelsen som ikke må glemmes. En del af billederne ligger givetvis allerede på nettet, mens andre har jeg aldrig set før..

Indlægget er delt op i 2 portioner, da det er et kæmpe arbejde at skanne næsten 100 sider ind.

De fleste billeder er optaget af Tage Christensen, Helmer Lund-Hansen og Erik Petersen.

Fra undertrykkelse til befrielse (2)

En del af billederne har medfølgende billede tekst, mens andet er indskrevet af mig.

Indledning (fra Politiken)

Den kavalkade af billeder fra besættelsesaarene, som vi her bringer, giver sig ikke ud for at være fuldstændig. Forholdene har medført at adskillige begivenheder ikke har kunnet fotograferes og pladsen har gjort det nødvendigt at udskyde eet og andet.

En del store og små bemærkelsesværdige begivenheder kan mangle, men alt i alt giver kavalkaden et indtryk af de vilkaar, hvorunder den danske befolkning har levet de sidste 5 aar.  en vil for læseren kunne være et varigt minde om en af de mørkeste og ondeste perioder i Danmarks historie. En periode, der nu er lykkeligt afsluttet, men som aldrig vil blive glemt.

Københavnerne undrer sig over den nye tone

5 aars besaettelse i billeder 1

Sommeren 1940 stod i alsangens tegn. Dette billede viser et af de store stævner i Frederiksberg have.

5 aars besaettelse i billeder 2

Øverst til venstre. Da minister Gunnar Larsen skulle grave det første spadestik til den nye Rødby Autostrada, knækkede hans spade. Generaldirektør Knutzen, der overværede den symbolske begivenhed, slog en drabelig latter op. Øverst til højre: Nazistiske vagtposter i ‘Fædrelandets port’

5 aars besaettelse i billeder 3

Over 4000 finnebørn fandt i krigens vanskeligste Aar, husly og pleje i danske hjem.

5 aars besaettelse i billeder 4

Studenterne demonstrerer imod Antikommintern-Pagten

5 aars besaettelse i billeder 5

Frikorpsets Orlovs-Dage.

I efteraaret 1942 kom ‘Frikorps Danmark’ hjem paa orlov. En lang række voldshandlinger og spektakler fulgte i orlovens spor, og befolkning og politi stod værgesløse over for dem. Nedenfor til venstre ses Korpsets march over Raadhuspladsen. De oprakte arme kan tælles paa en haand. Til højre gaar en flok Frikorpsfolk til aktion mod tilskuere til optoget.

5 aars besaettelse i billeder 6

Øverst til venstre er en flok tyske marinesoldater i Vestergade ved at gennemprygle en civil dansker, mens en officer betragter optrinnet med hænderne i lommen. Øverst til højre bringes en saaret Dansker bort af sine kammerater. Nedenunder har Tyskerne arresteret en af demonstranterne.

5 aars besaettelse i billeder 7

Da bomberne faldt ved Islands brygge

5 aars besaettelse i billeder 8

Et par Engelske flyvere blev skudt ned over Falster og er her ført til København.

5 aars besaettelse i billeder 9 5 aars besaettelse i billeder 10 5 aars besaettelse i billeder 11 5 aars besaettelse i billeder 12

Da Forum blev bombet

5 aars besaettelse i billeder 13 5 aars besaettelse i billeder 14 5 aars besaettelse i billeder 15 5 aars besaettelse i billeder 16 5 aars besaettelse i billeder 17 5 aars besaettelse i billeder 18 5 aars besaettelse i billeder 19 5 aars besaettelse i billeder 20 5 aars besaettelse i billeder 21 5 aars besaettelse i billeder 22 5 aars besaettelse i billeder 23 5 aars besaettelse i billeder 24 5 aars besaettelse i billeder 25 5 aars besaettelse i billeder 26 5 aars besaettelse i billeder 27 5 aars besaettelse i billeder 28

Her ses det Opraab, som de kommunale Myndigheder og faglige organisationer udsendte den 2. Juli, og som førte til strejkens afblæsning.

5 aars besaettelse i billeder 29 5 aars besaettelse i billeder 30 5 aars besaettelse i billeder 31 5 aars besaettelse i billeder 32 5 aars besaettelse i billeder 33 5 aars besaettelse i billeder 34 5 aars besaettelse i billeder 35 5 aars besaettelse i billeder 36

Relaterede fotos: