Af Georg Bonnevie

 

Det gamle Anva og F.D.B som lå på hjørnet af Njalsgade og Thorshavnsgade.

Da jeg var lille arbejde min Mormor i bygningen som rengøringsdame. Både min Far og oldefar har arbejdet i FDB dengang de stadigvæk brugte hestetransport.

anva52
ANVA

Billeder fra bogen, Bryggen den glemte bydel

Nedenstående tekst har jeg venligst fået af min far.

A N V A.
Anva var en del af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, FDB. Anva var et eksklusivt varehus beliggende på Islands Brygge i 3 etager, på hjørnet af Thorshavnsgade og Njalsgade, senere flyttet til Scala bygningen på Axeltorv. Beliggenheden var uheldig for omsætningen, selv om Sporvognen linje 4 kørte til døren, med endestation for enden af Isafjordsgade, med drejeskive for motorvognen for returkørsel.

F.D.B. var en af datidens større virksomheder beliggende på Bryggen med mange arbejdspladser, Anva hjørnet i den nyere bygning rummede administrationen for distribution til landets Brugsforeninger. Arealet strakte sig fra Thorshavnsgade til Artillerivej langs Njalsgade, med sporene for tog til Amagerbanen afgrænsende til den modsatte side. F.D.B. havde selv sidespor til gårdarealet hvorfra mellem 10 og 20 godsvogne var læsset og losset dagligt. Gårdarealet var stærkt trafikkeret med hestevogne, lastbiler og trækvogne. I de mange bygninger befandt sig Manufaktur afd. Isenkram og Porcelæn, Møbler, Boligudstyr, Ure og meget andet. F.D.B. havde endvidere Sildelager, Syre og gødningslager, eget Kafferisteri, Ostelager og Ostemejeri, cykelværksted med samleafdeling, syreaftapningskælder med jordgulv under emballageafdelingen samt stalde og garager mod Artillerivej og eget autoværksted med smede og mekanikere.

Fra om.coop.dk  (Først på året 1908 stod anlægget på Islands Brygge, Njalsgade 15-31 færdigt)

F.D.B. blev senere, omkring 1963 flyttet til Albertslund på Roskildevej. Selv har jeg i F.D.B. arbejdet i Syrekælderen, i Manufakturafdelingen, på Ostelageret, har også arbejdet i gården, har kørt Gaffeltruck, og kørt for Postafdelingen, specielt til den nye afdeling.
Min morfar kom fra Fyn, og blev ansat som Kusk og senere chauffør og betjente de Københavnske brugser, under 2. verdenskrig med Gasgenerator på monteret bilen, fyret med kul.
Utallige sommerhuse er bygget af frasorteret træ fra Knallertkasser fra cykelværkstedet og mange kolonihavestier blev belagt med slagger fra det enorme fyr der opvarmede bygningerne og Kafferisteriet.

Her ser vi et luftfoto af Njalsgade. Årstallet er ukendt, og man kan se at Anva og F.D.B bygningen endnu ikke eksisterer. Der er en samling lave bygninger og en skorsten, nede til højre ved krydset Njalsgade og Thorshavnsgade.

Njalsgade

Wikipedia om FDB

FDB, forkortelse for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, er en dansk forbrugerejet organisation, der ejer Danmarks største detailhandelsvirksomhed, Coop Danmark A/S.

Foreningen er grundlagt i 1896 og har stået for fælles indkøb, administration, distribution samt produktion af egne varer for de danske brugsforeninger. Endvidere har FDB drevet butikker uden egen decentral forening.

16. juni 2001 fusioneredes detailhandelsaktiviteterne sammen med KF’s og NKL’s tilsvarende aktiviteter ind i Coop Norden AB, og FDB’s rolle som detailhandelsvirksomhed slutter, mens FDB herefter kun fungerer som ejer og forbrugerorganisation. FDB ejede efter fusionen 38% af aktierne i Coop Norden AB.

I november 2007 købte FDB Coop Danmark A/S tilbage, og Coop Norden AB blev nedlagt. Det nordiske indkøbssamarbejde fortsættes dog gennem selskabet Coop Trading A/S, der ejes ligeligt af Coop Danmark, Coop Sverige, Coop Norge og det finske SOK.

FDB havde i 2010 omkring 1,7 mio. medlemmer, der også ejer foreningen. FDB udgiver månedsmagasinet Samvirke.

Vis stort kort

Læs mere om FDB’s historie her!

Relaterede fotos: