Af Michael Bonnevie

 

På en mine gåture til Amager strand, gik jeg og min kammerat ud ved det gamle Helgoland, hvor der ligger en husbåd ulovligt. Jeg havde ikke set den før, selvom den skulle have ligget der i et par år efterhånden.

Der har været en del skriverier omkring båden, og Københavns kommune har gjort en del for at få flyttet båden. De var i første omgang bange for at den lækkede olie, hvilket den ved nærmere inspektion ikke gjorde. Nu er det vist mere gået hen og blevet en principsag at få den fjernet, da den ikke har lov til at ligge i et fredet område.

dsc_0092

Jeg er af den mening, at de burde lade den ligge hvor den ligger. Den gør ingen fortræd, og ser rigtig skøn ud i sit ruste kostume.

dsc_0094

Update!

Idun er sunket. Det har sikkert været for meget med de seneste dages stormvejr, og dermed er der sat et foreløbigt punktum i sagen..

Billedet herunder er fundet i Facebook gruppen, det kolde gys.

Idun sunket

Orienteringsnotat om Husbåden Idun

Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om husbåden Idun, Amager Strand På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. november stiller Jakob Næsager (Det Konservative Folkeparti) og Lise Thorsen (Socialdemokraterne) et medlemsforslag, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen pålægges, at tage initiativ til at få fjernet båden Idun, som i en længere periode har ligget ud for Amagers kyst ved Helgoland. Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal har i den forbindelse bedt om en orientering til Teknik- og Miljøudvalget om sagen.

Nedenfor er en orientering om sagens forløb, og de handlemuligheder som forvaltningen samt andre myndigheder har.

Sagens forløb På baggrund af en henvendelse fra Amager Strandpark I/S udfører forvaltningen et tilsyn den 8. marts 2013, som tilsynsmyndighed for fredningen, og konstaterer, at båden Idun ligger ulovligt placeret. Bådens ejer kontaktes den 14. april 2013 og underrettes om, at området er fredet, og at båden derfor skal ud af fredningszonen. Idet bådens ejer var svær at lokalisere, tog det længere tid end normalt at underrette denne om tilsynet.

De følgende måneder er forvaltningen løbende i dialog med bådens ejer om at få båden væk, ejeren tager kontakt til bjærgningsfirma samtidig med, at han selv forsøger at trække båden væk. Ejeren varsles to omgange påbud i henhold til naturbeskyttelsesloven om at lovliggøre forholdet, dvs. fjerne båden. Da båden ikke er væk efter andet varsel, sender forvaltningen den 5. juli 2013 det endelige påbud til bådens ejer. Forvaltningen følger op med tilsyn den 19. juli 2013 og 22. juli 2013 og konstaterer, at båden ikke er fjernet. Den 25. juli 2013 anmelder forvaltningen bådens ejer til politiet.

Da der opstår mistanke om, at båden kan lække olie, tager en medarbejder fra forvaltningen ud til båden den 29. juli 2013 for at vurdere faren for læk. Da medarbejderen ikke får adgang til båden, kan der dog ikke foretages en korrekt vurdering. Derpå kontaktes Søværnets Operative Kommando (SOK), som den 30. juli 2013 udfører et tilsyn om bord på båden med assistance af politiet. SOK vurderer ikke, at der er risiko for læk, derfor kan der ikke gives påbud i henhold til havmiljøloven eller foretages en selvhjælpshandling efter 23-10-2013 Sagsnr. 2013-0235759 Dokumentnr. 2013-0235759-2 Sagsbehandler Tine Scholkmann NOTAT Side 2 af 2 naturbeskyttelsesloven. En selvhjælpshandling vil i denne sag betyde, at forvaltningen på ejerens regning får fjernet båden.

Den 31. juli 2013 er båden trukket væk fra kysten, men opholder sig sandsynligvis stadig inden for fredningszonen på 100 meter fra kysten, båden vurderes af Amager Strandpark I/S til at ligge 160 meter fra stranden og 80 meter fra Nordmolen. Ejeren bliver bedt om at flytte båden længere ud. Amager Strandpark I/S tager herefter kontakt til Kystdirektoratet og anmelder båden.

Den 23. oktober 2013 kontakter forvaltningen politiets Station Amager som opfølgning på anmeldelsen fra den 25. juli 2013. Politiet oplyser, at sagen er sendt til behandling i deres særlovsafdeling, hvilket skulle være årsagen til den lange behandlingstid i politiet. Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor lang sagsbehandlingstiden er, men de vil kontakte tilsynsmyndigheden, når nye oplysninger foreligger.

Orientering af Amager Strandpark I/S Gennem hele sagens forløb har forvaltningen i en række konkrete tilfælde rettet henvendelse til Amager Strandpark I/S for at oplyse om fremdriften i sagen.

Forvaltningens nuværende handlingsmuligheder

  • Forvaltningen følger op på politiets arbejde og bistår med oplysninger.
  • Forvaltningen kan foretage en selvhjælpshandling, hvis der foreligger et påbud ved dom.

En selvhjælpshandling er det mest indgribende administrative håndhævelses skridt, forvaltningen kan tage i brug.

I den konkrete sag, kan tilsynsmyndigheden kun udføre en selvhjælpshandling, hvis husbådens ejer påbydes ved dom at fjerne båden. Det vil sige, at anmeldelsen af den 25. juli.2013 skal føre til en dom, som indeholder et påbud om at fjerne båden.

En selvhjælpshandling består i, at forvaltningen selv udfører – eller lader udføre – det arbejde, som ejer/bruger er forpligtet til for at lovliggøre et ulovligt forhold. Ejer/brugers pligt til at lovliggøre forholdet bliver dermed omdannet til en pligt til at refundere forvaltningens udgifter ved selvhjælpshandlingen.

/Jon Pape

Relaterede fotos: