Af Leif Ziegler

 

Københavns første gasværk blev opført på Vesterbro i 1857. Med et stigende forbrug af gas opførte man endnu et værk som blev placeret på Østerbro i 1878. I 1898 opførte man Sundby Gasværk, og få år efter blev Valby Gasværk opført og taget i brug i 1907.

Vester Gasværk ophørte i 1927 med at producere gas, og man begyndte at fjerne bygningerne. Under nedrivningen i 1931 skete der en ulykke, hvor en gasbeholder sprang i luften og to arbejdere blev dræbt.

Valby Gasværk producerede gas indtil juli 1964 og værket fungerede som oplags- og fordelingsstation for gas produceret på Øster- og Sundby Gasværk.

Lørdag den 26. september 1964 sprang Valby Gasværk i luften. Det skyldtes en eksplosion i målerhuset på værket.

Her lå pumpehuset. Den nye gasbeholder ses i baggrunden

valby-gasvaerk-pumpehuset

Brændende bygningsdele fra eksplosions stedet antændte gassen i de to store beholdere der indeholdt 60.000 og 87.000 kubikmeter gas. Det store brag kunne høres over hele København. Tre gasværks arbejdere og to andre mistede livet, og der var enorme ødelæggelser i et stort område over for gasværket.

Jeg tog naturligvis ud og så på ødelæggelserne. Store områder var spærret af, og der lå glasskår og teglsten overalt.

Her er jeg inde i den store hal på Valby Gasværk. Der er ikke meget af taget tilbage

valby-gasvaerk-i-den-store-hal

Da der var gået et par år, og man havde fået repareret husene rundt om værket og ryddet det værste op på gasværksgrunden, tog jeg ud og så på resterne.

Billederne er fra 1967, og taget af Leif Ziegler

Den store hal på Valby gasværk

valby-gasvaerk-den-store-hal

Nedrevet jernbanebro over Retortvej

valby-gasvaerk-nedrevet-jernbanebro-over-retortvej

Her er jeg oppe på jernbanebroen bag den store hal

valby-gasvaerk-paa-jernbanen-bag-den-store-hal

Her er udsigten fra jernbanebroen på Valby Gasværk. Det er i retningen mod Grøntorvet

valby-gasvaerk-udsigt-fra-jernbanen

Udsigt fra jernbanen ved den store hal. Gasværkgrunden ligger øde. Lidt til venstre for hallen, skimtes Vigerslev kirke i baggrunden

valby-gasvaerk-udsigt-fra-jernbanen_0

Oprydning på Valby Gasværk. I baggrunden lidt til venstre ses Vigerslev kirke som led betydelig skade ved eksplosionen i 1964

valby-gasvaerk-vigerslev-kirke-i-baggrunden

Fra Wikipedia omkring hændelsen

Nedenstående billede er fra Wikipedia

 

Relaterede fotos: