Af Leif Ziegler

 

Efter den store brand i København som varede fra den 20. til den 23. oktober 1728 skulle meget af byen genopføres. Husene blev pæne ensartede gavlkvist huse som Gråbrødretorv er så rig på.

Husene langs Åbenrå, Landemærket og Gothersgade var også blevet flammernes bytte. Så da der skulle bygges helt nyt, valgte man at regulere skellet langs Åbenrå og Landemærket, så det blev helt lige. Landemærket hed på den tid Slippen.

Efter branden forbød man at opføre bygninger af bindingsværk, men det viste sig hurtigt, at det var der flere bygherre, som så stort på. Langs Åbenrå og Landemærket var det kun halvdelen, som blev grundmuret, og så godt som alle bag-og sidebygninger blev bindingsværk. Alle husene blev opført mellem 1729 og 1756. Inde midt i karreen lå Trinitatis Kirkes fattigkirkegård. Denne kirkegård blev nedlagt i 1762, og jorden blev tilskødet de omkringliggende ejendomme. Der måtte ikke bygges på den nedlagte kirkegård før efter 1780, men kort efter nedlæggelsen var der gang i byggeriet.

I tidens løb er alle huse blevet forandret. Der er bygget til, både i højden og bredden.

Man havde saneret Landemærket og manglede kun fra nr. 43 til nr. 57 i 1965. Med i de nye saneringsplaner havde man også Gothersgade 87 til 89 og Åbenrå fra nr. 2 til 30. Men inden man gik i gang med at tømme husene lavede Nationalmuseet en undersøgelse af ejendommene og deres beboer. Den blev foretaget i 1965 og umiddelbart efter blev husene tømt for beboer, og ejendommene Åbenrå 6 til 12 blev revet ned, og baghusene fik samme skæbne.

Åbenrå set fra venstre nr. 14, nr. 12 er delvis nedrevet. Nr. 10 er helt væk, derefter kommer nr. 8 – 6 – 4 og 2 på hjørnet.

Til højre Vognmagergade

aabenraa-14-12-delvis-nedrevet-10-helt-vaek-8-6-4-og-2

Men så stoppede man med at rive flere huse ned. Man så en mulighed i at renovere ejendommene og føre dem tilbage til deres oprindelige udseende, så godt det nu kunne lade sig gøre. Landemærket 53 og 55 har fået retableret deres gavlkviste, og husene er siden blevet fredet, og de andre huse er også gjort pæne, så man har fået et flot bybillede ud af det.

Når man ser på husene i dag, så er de næsten ikke til at kende.

Åbenrå

Huset ved lastvognen er nr. 4, derefter nr. 2 på hjørnet.

Husene under flagstangen er bagsiden af husrækken i Landemærket nr. 41 til nr. 57 mellem Åbenrå og Gothersgade

4-7

Fra venstre ses Åbenrå nr. 2, derefter er det Landemærket 41 til 57. Cafe Halvmånen er nr. 51

I baggrunden ses Gothersgade og Kongens have

20-6

Bagsiden af forhuset i Åbenrå nr. 26

5-7

6-7

Bag-og sidehus i Åbenrå nr. 4

aabenraa-4-bag-og-sidehus

Til venstre, Åbenrå nr. 8 – 6 – 4 og nr. 2 på hjørnet

til højre Landemærket

aabenraa-8-6-4-og-nr-2-paa-hjoernet

Gården i Åbenrå nr. 4

aabenraa-gaarden-i-nr-4-1966

Landemærket nr. 43 til 49 mellem Åbenrå og Gothersgade

landemaerket-1966

 

Relaterede fotos: