Af  Georg Bonnevie

 

Digt om Nokken på Islands brygge.

Som de jeg kender, møder- er jeg selv, men en slags støder
Som kan undre, selv de andre, der er vant til når jeg vandrer
For mig selv, at søge sandhed, som engang da jeg i vanvid
Unddrog mig, brød ud af flokken, søgte ensomt ud på nokken
For at tænke, dybt og længe, ensomt her, at søge trænge
Ind i sindets abstraktioner, skabende situationer

De jeg kender søger flokken, de går ikke ud på nokken
Er de kun de mænd der lever, hvad er det der gør jeg skæver

Til de andres-tanke-ord, når de råber ud i kor
Uden dog til mig at tale, men med tavshed bare male
Skriften ud på vægge bare, så jeg med dem ej kan narre
Hverken mig når mine frænder, når jeg siger- jeg har venner.

Er mit sind så svært at tolke, at de må og skal mig dolke
Er mit liv- mig selv at narre, fandt de andre det da bare
Det de søgte, dette noget, dette indhold de har fået
Denne sikkerhed de har, det der gør jeg er til nar
Et er sikkert, de har vundet, deres liv for dem er mundet
Ud i denne flok psykose- der gør bajeren til en rose!

Herunder et nyere billede fra Havnevigen og indgangen til Nokken til højre..

dsc_0037

Jeg har udsat min fars digt for lidt musik, og det kom der dette ud af. 

 

Wikipedia om Nokken

Nokken er et boligområde på den nordvestlige del af Amager. Områder ligger syd for Islands Brygge, vest for Amager Fælled og nord for Vejlands allé.

Boligerne i området er primært kolonihavelignende bygninger og der er fx ikke kloakering i området. Grundene ejes af Københavns kommune og er opdelt i ca. 100 individuelle lejeaftaler. Beboerne arbejder på at integrere området i Islands Brygge.

Nokkens historie stammer tilbage fra 1930’erne, hvor området ejedes af Københavns Havn og hvor nogle ansatte fik lov at benytte det lille område til fritidsfiskeri. Derved opstod den første spæde bebyggelse. Beboerne eller brugerne har altid været en broget flok. I løbet af slutningen af 1990-erne forsøgte man fra Nokkeboernes side at få mere struktur på området, inden man kunne blive løbet over ende af det tiltagende byggeri på Islands Brygge og ud mod Nokken. Ved hjælp af utallige møder med Københavns kommune (som overtog området) og senere med god advokathjælp, er det lykkedes at få markeret sig – om end intet er sikkert endnu. De senere års økonomiske nedgang resulterede i et midlertidigt stop i byggeboomet og presset på Nokken blev mindre. I den mellemliggende tid ser det ud til, at Nokken formentlig ender med at bestå, evt. med status og medlemskab af Kolonihaveforbundet, evt. med en anden aftale. Da flere nedlagte kolonihaver/nyttehaver er blevet genhuset i området, støtter det Nokkeboerne i, at Nokken formentlig er sikret for fremtiden – med eller uden kontrakter.

Relaterede fotos: