maj 27, 2024

Amager fælled

Af Michael Bonnevie

 

Amager fælled, beliggende mellem Islands brygge på den ene side, og Urbanplanen og det nye Danmarks radio tæt på Grønjordskollegiet på den anden.

Fælleden er andet og mere end det førnævnte stykke, og breder sig fra Bellacentret og den nye Ørestad næsten ud til Dragør. Jeg vil koncentrere mig om det første stykke, da det er det jeg kender bedst fra min barndom på Bryggen, og senere fra tiden i Urbanplanen.

Herunder et billede fra fælleden fra 2011, da jeg fik mit nye Nikon D3200 kamera

dsc_0094

Da jeg var helt lille gik vi ofte tur på fælleden med Morfar. Vi startede som oftest ud ved indgangen til fælleden, ved siden af ballonparken på Artillerivej. Dengang kunne man følge 2 veje. Den ene gik til højre langs ballonparken, og forbi rideskolen, og førte derefter via stikveje til det indre af fælleden. Den anden vej, som gik ligeud, var som regel den vi valgte. Den førte os ret hurtigt ind i den indre fælled, hvor Morfar havde hemmelige steder hvor han skar os nogle flotte flitsbuer. Vi skulle også have pile til buerne, og dem fik man ved at finde dunhammere som oftest stod i de lidt sumpede områder.

Vi flyttede første gang til Urbanplanen i de tidlige 70-ere. Urbanplanen var kun lige blevet opført et par år før, så jeg har set udviklingen på Sidelinien. Dengang boede vi et stenkast fra fælleden tæt ved Grønjordskollegiet. For at komme ind på fælleden måtte man krydse en kunstig å (lorteåen som vi kaldte den) Derefter var det bare at gå på eventyr. Det sted hvor lorteåen lå dengang, er nu blevet inddraget til Metrobane samt nybyggeri. Fælleden er igen skrumpet i størrelse, desværre.

Efter en periode i Urbanplanen, flyttede vi tilbage til Bryggen, hvor vi boede i det meste af mine teenageår.

Senere da jeg blev lidt ældre, var fælleden en perfekt legeplads for mig og mine brødre, samt min fætter Henrik. I mine teenageår havde jeg en altoverskyggende hobby, nemlig Knallerter. Hvad var bedre end at tune sin Puch og drøne fælleden tyndt. Jeg kørte en overgang motocross på motocrossbanen ved Bellacentret ca. der hvor den gamle losseplads lå før i tiden. Man gad jo ikke trække crosseren, så derfor gik den over stok og sten gennem fælleden. Det sidste stykke måtte man trække, da man ellers mødte op med en varm motor.. Det måtte man ikke!

Wikipedia om Amager fælled

Amager Fælled er et fredet naturområde i den nordvestlige del af Amager, og området ligger i den nordlige del af den nye bydel Ørestad. Den afgrænses mod øst af Ørestads boulevard, Lossepladsvej mod vest, Vejlands Allé mod syd og Islands Brygge mod nord. Mod syd ligger også den noget større Kalvebod Fælled. Fælleden er præget af pionerplanter og grus, som de mange nye byggerier i Ørestaden kører ud på Fælleden, men man kan også finde en sø, Grønjordssøen, og en nyanlagt kanal i området.

Historie

Gammel tid

Fælleden var tidligere et typisk amagers’k græsningsareal ud til kysterne. Dens lave beliggenhed gjorde, at oversvømmelser af området forekom. Digevej lidt øst for Amager Fælled er et tegn på, at diger var nødvendige i dette område. Allerede under Christian d. 4. besluttedes det at benytte området til militær brug, og et antal skanser og blokhuse blev anlagt.

Militæret fortsatte med at bruge området helt op til moderne tid til at afprøve kanoner og som øvelsesterræn, men selvom noget af fælleden stadig væk er militært område, affyres der ikke længere våben på fælleden. Områdets sumpede karakter gør, at ikke alle granater detonerede, hvorfor mange mener, at der stadig kan findes u eksploderede granater i området. Dette er dog yderst tvivlsomt.

Området blev også anvendt som henrettelses plads, og udtrykket “Amager, halshug” bør tilskrives dette faktum. Den sidste henrettelse på Amager Fælled fandt sted den 22. april 1845.

I det 20. århundrede blev den vestlige del af fælleden anvendt som losseplads, udtrykket “lorteøen” menes at være inspireret af dette forhold. Men udtrykket “lorteøen” stammer nok snarere fra det forhold at man i sin tid tømte de københavnske latriner på Amager, nærmere bestemt på den nordlige del af øen, omkring Kløvermarken. Den vestlige del af fælleden var en del af Sydhavnen før i tiden, men det meget affald hævede efterhånden overfladen, så også dette område blev landfast.

Nyere tid

I dag er fælleden et meget anvendt rekreationsareal, hvor motionister, solbadere, skoleklasser og fuglekiggere kan nyde det grønne, fredede område, der ligger tæt på byens pulserende liv. Om sommeren kan man i nogle dele af fælleden støde ind i græssende køer. Desuden har dele af fælleden, nærmere bestemt bevoksningen omkring parkeringspladsen ved indgangen ud mod Lossepladsvej, i årtier været mødested for homo- og biseksuelle mænd.

Siden Ørestad, golfbanen ved Bella Centeret og Metroen blev bygget er fælledens størrelse blevet begrænset. I skrivende stund er man ved at starte opførelsen af en ny stor international campingplads, som yderligere indskrænker fælledens areal. Bl.a. har nogle af de homo- og biseksuelle mænd, som benytter den mere afsides og ufremkommelige del af fælleden til nøgensolbadning måttet se “deres” område kraftigt reduceret, efter at kommunen har etableret nye stisystemer tværs over dette areal. Nogle taler om direkte hetz og den “sædvanlige” ensidige hensyntagen til børnefamilier og det pæne bonerte flertal, mens andre ser de nye tiltag som positive, da fælleden hermed blive mere fremkommelig og familievenlig.

Relaterede fotos:

admin

Jeg er 56 år, -født og opvokset på Islands Brygge, og har derefter boet et par andre steder på Amager. Formålet med gamle-dage.dk er at gemme nogle indtryk og minder fra en svunden tid, som jeg mange gange tænker tilbage på med stor glæde. En lille del af de billeder jeg viser i bloggen er fundet på nettet, men størstedelen har jeg selv stået for, -og Jeg prøver så vidt muligt at kildeangive billeder og tekst som ikke er mine egne. Skulle det ske at jeg har brugt et billede eller andet som rettighedshaveren mener jeg ikke må bruge pga. diverse omstændigheder, så send mig en mail, og jeg vil straks fjerne billedet eller teksten. Du kan komme i kontakt med mig via information i toppen af siden.. Vil du bruge et af mine billeder, så værsgo! Bare husk at kreditere eller linke tilbage! :-)

View all posts by admin →

One thought on “Amager fælled

  1. EEn generation tidligere ! Nostalgisk, er selv opvokset på Bryggen, en Blindtarm til København i mine dage, kun adgang fra Langebro, Artellerivej og en gang og cykelsti over Fælleden til Amagerbroskolen på langs med Artellerivejens Kaserne, Amagerbanen og Fælleden på den anden side, en tur mod skolen hele året til Amagerfælledvej og retur i al slags vejr, en tid før Knallerter, nybyggerier, og andre `Nymodens` tiltag kom til, kun Sporvognen Linie 4 med drejeskive ved Kirken i Isafjordsgade over Langebro til `Byen`.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.