Af Michael Bonnevie

 

Der er et par emner der skal berøres, førend vi springer ud i egentlig modellering, lyssætning osv.

Jeg antager at man på nuværende tidspunkt har lært at lave et primitiv, samt hvordan man roterer sit view og flytter rundt på det aktive emne. Hvis ikke, så gå tilbage til første del, hvor dette bliver beskrevet.

Lav en cube (firkant) som først beskrevet. Gør emnet aktivt ved at trykke på det,  og læg mærke til at der ude i højre side findes en kasse med inputfelter (grøn firkant) Disse felter viser dig emnet i tal. Du har din position i X,Y og Z aksen. Der er også rotation af emnet i X, Y, Z,  samt skalering i X, Y, Z. Du kan springe mellem 2 tilstande med Ctrl A. Tilstanden med flere faner skal vi ikke bruge lige nu, da disse indeholder ting som vi først får brug for senere..

Du kan direkte indtaste koordinater i felterne i stedet for at flytte med musen. Dette er smart hvis du skal følge en arbejdstegning og skal være målfast. Jeg laver som regel 3D udfra hvad jeg ser, men det er rart også at kunne se hvad man laver med tal. Denne boks har mange flere funktioner som kan bruges til animation mv. Dette kommer jeg muligvis ind på senere.

Under boksen har du et felt hvor der står inputs (rød firkant) og nedenunder polycube1. Tryk på Polycube1 og der åbnes endnu en boks.

Denne boks indeholder også nogle skalerings felter, samt felter for underinddeling af polygonen. På det viste eksempel har jeg underinddelt firkanten 3 gange på hver led, men det er op til en selv hvor meget der skal indskrives. Det er godt at planlægge underinddelingen førend man går i gang med at modellere, da dette kan have betydning for hvor let man opnår det ønskede resultat. Vi er ikke gået igang med modellering endnu, men det her step skal du igennem inden vi når dertil.

Prøv at se hvad der sker når du indtaster tal i de forskellige felter, og husk at du altid kan gå tilbage med Z.

I næste del tager jeg fat på farvelægning og materialer, samt lys. Når disse færdigheder er blevet tilegnet, kan vi så småt springe ud i modellering af simple former udfra primitiver. Dette kaldes box modellering.

Relaterede fotos: